13. 4. 2022

Xylexpo 2022

27. bienále světové výstavy dřevozpracující techniky a komponentů pro nábytkářský průmysl 12.–15. října 2022, Fieramilano, Itálie
4. 4. 2020

COVID-19

Nouzový stav a mimořádná opatření V souladu s Nařízením ministerstva zdravotnictví vyzýváme zákazníky informačními materiály k dodržování odstupu 2 metrů a k tomu, aby nejlépe platili […]