Zásady ochrany osobních údajů

PRAVIDLA OCHRANY SOUKROMÍ
SOUHLAS SE ZASÍLÁNÍM OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

1. KOMU SOUHLAS POSKYTUJETE
Tímto udělujete souhlas společnosti STM s.r.o. (dále také „správce údajů“) se sídlem Černokostelecká 199, 251 01 Říčany, IČ 61675814, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 38452, aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „ZOOÚ“), a s účinností od 25. 5. 2018
Nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení GDPR“) zpracovávala Vaše osobní údaje.

2. ZA JAKÝM ÚČELEM ÚDAJE POSKYTUJETE
Vaše osobní údaje budou zpracovány za účelem zasílání obchodních a reklamních sdělení online způsobem, e-mailem, případně telefonicky. Tato sdělení budou obsahovat aktuální informace z oblasti dřevoobráběcích strojů, nástrojů, průmyslového vybavení, případně jiných, Vámi vyžádaných informací.

3. NA JAK DLOUHO SOUHLAS POSKYTUJETE
Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro tento účel udělujete na dobu  neurčitou s tím, že lze tento souhlas kdykoliv s okamžitou platností odvolat.

4. KDO BUDE VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVAT
Správcem a zároveň zpracovatelem Vašich osobních údajů je pouze společnost STM s.r.o.

5. ODVOLÁNÍ VAŠEHO SOUHLASU
Souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoliv odvolat, čímž dojde k vymazání Vašich údajů z databáze pro rozesílání obchodních sdělení.
Odvolání můžete provést na adrese stm@stm.cz.

6. JAKÁ MÁTE DALŠÍ PRÁVA VE VZTAHU K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM
Máte právo na:
Přístup – můžete po nás požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme
Opravu – můžete po nás požadovat opravu nepřesných údajů
Výmaz – můžete po nás požadovat odstranění z naší databáze
Přenositelnost údajů – můžete si nechat přenést Vaše osobní údaje k jinému správci
Vznesení námitky – můžete podat námitku proti zpracování Vašich osobních údajů přímo u naší společnosti nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Pravidla ochrany soukromí jsou vydána v elektronické podobě a nabývají účinnosti dnem 25. 05. 2018.

www.stm.cz