Automatický vyvrtávací stroj pracující samostatně, nebo v lince pro výrobu nábytkových dílců.

Author 924 může být vybaven mimo vrtacíh vřeten i frézovacími  jednotkami pro vytváření drážek pro vložení zad a obecně pro jednoduché frézování dílců.

Další informace

VYSOKÁ PRODUKTIVITA A FLEXIBILITA

Změna programu během několika sekund s asistovaným umístěním pracovních stolů.

Numericky řízený vrtací stroj s kontinuálním průchozím cyklem podávání  dvou dílců současně.Tyto dva dílce jsou rovněž společně opracovávány na dvou nezávislých pracovištích tzn. že v jednom obráběcím cyklu jsou vyrobeny současně 2 kusy.

ŠIROKÁ DOSTUPNOST VERTIKÁLNÍCH A HORIZONTÁLNÍCH NÁSTROJŮ

Ideální pro plnění všech výrobních potřeb se čtyřmi ovládanými hlavami, až 36 nezávislýmivřeteny a čtyřmi vrtacími jednotkami s automatickým polohováním.

Tyto chrakteristiky umožňují použít stroj pro vyšší výkony i při menších a středních zadávacích  dávkách.  Stroj se vyznačuje především vysokou kapacitou vrtání a to jak ve vertikálním směru, tak u ve směrech horizontálních s případným frézováním drážek a pod.

Video

Technická data

Pracovní plocha min/max osa Xmm150 / 3100
Pracovní plocha min/max osa Ymm

150 /  1600

(jeden dílec)

150 / 800

(dva dílce)

Průchod dílcemm12 – 50
Výkon motoru vertikálních vřetenkW4
Výkon motoru horizontálních vřetenkW2,2
Výkon motoru pilykW2,2
Výkon motoru elektrovřetenakW6,6

Fotogalerie