TECHNO WALL je CNC obráběcí centrum pro opracování dřevěných panelů (typicky stěnových) o rozměrech šířka 3000 – 8000mm, tloušťka do 400mm, a díky použití modulární struktury, neomezené délky.

Další informace

KONSTRUKCE STŘEDOVÉHO MOSTOVÉHO TĚLESA:
tvořená mobilním portálem o elektricky svařované mechanické konstrukci s vysokou odolností a stabilitou, se dvěma vodítky pro montáž na most vozíku nesoucího pracovní jednotku. Mobilní portál je ukotven na posuvných vodítkách modulární základny s válečkovými smýkadly, která jsou přesně vyrovnávána.

KONSTRUKCE ZÁKLADNY:
tvořená rovnoběžnými kolejnicemi strukturovanými v elektricky svařované mechanické konstrukci s usazením posuvných prizmatických vodítek a ozubených tyčí pro převádění pohybu.
Základna je opatřena systémy pro odvádění pilin a průchody pro elektrické napájení a přívod stlačeného vzduchu.
Má modulární charakteristiku a je uzpůsobena ke spojení s dalšími součástmi pro stanovení podélné dráhy.
 
MOTORIZACE OS:
Pohyb os X-Y-Z-B-C probíhá pomocí motorů typu brushless, které jsou ovládány invertorem bez jakékoliv potřeby údržby.
 
PŘEMÍSTĚNÍ OS:
Přemístění os X, Y a Z probíhá pomocí pastorku na tvrzené ozubené tyči se šikmými broušenými zuby.
 
POSUV OS:
Posuvná vodítka s válečkovými smýkadly opatřenými vyrovnávacím systémem a charakterizovaná velmi nízkým součinitelem tření a velmi vysokou přesností, s automatickým mazáním.
 
ELEKTROVŘETENA:
našeho návrhu a konstrukce o zvýšeném výkonu s upevněním nástrojů pomocí válcových kleštin s pneumatickým uchycením pro automatickou výměnu nástroje. Naše elektrovřetena jsou namazána na celou dobu životnosti.
 
SILOVÉ VYBAVENÍ S ŘETĚZEM NESOUCÍM KABELY
obsahujícím elektrické kabely výkonového systému motorů, hadice pro vedení stlačeného vzduchu a hadice pro zásobování mazacího systému tukem. Řetěz spojuje pohyblivou část stroje s elektrickým panelem. Díky velkému poloměru křivosti a příslušné flexibilitě se pohyb portálu odehrává při zajištění vhodné a trvalé funkčnosti.
 
ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ:
odpovídá normám ES s přístroji nainstalovanými v hermeticky těsnící skříni spojené s mobilním portálem a opatřené systémem cirkulace vzduchu uvnitř skříně spolu s následným ochlazováním obsažených přístrojů. Všechny komponenty jsou prvotřídní kvality a jsou dodávány mezinárodními firmami za účelem nabídnutí snadné opravitelnosti na různých trzích.
 
VYSOKOFREKVENČNÍ ZAŘÍZENÍ:
provedeno pro použití invertoru s programováním otáček elektrovřetene v rozmezí od 1000 do 18000 ot/min pomocí CNC systému. Invertor, elektronický frekvenční měnič, byl navržen, zkonstruován a nainstalován ve spolupráci s firmou, která se specializuje na elektronické přístroje pro naše elektrovřetena, aby bylo možno zajistit optimální využití výkonu hlav v závislosti na průměru používaných nástrojů, obvodové rychlosti těchto prvků, stavu naostření, rychlosti pohybu os a výkonového systému v závislosti na požadovaných otáčkách.
 
ZAŘÍZENÍ PRO MAZÁNÍ POSUVNÝCH VODÍTEK:
centralizované zařízení tukového typu pro automatické mazání posuvných vodítek pomocí elektrického čerpadla ovládaného z CNC. Když mazivo dosáhne minimální úrovně v nádrži, dojde k vygenerování alarmového hlášení, které se zobrazí na monitoru.
 
ZAŘÍZENÍ PRO MAZÁNÍ PNEUMATICKÝCH DÍLŮ:
pomocí filtrační jednotky s rozprašovačem pro elektroventily, pneumatické válce a veškeré další přístroje pneumatického typu, které jsou předpokládány.
 
KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ:
pro udržování optimální a konstantní teploty pro elektrickou skříň a přístrojové vybavení, které je v ní obsaženo.
 
ZAŘÍZENÍ PRO CHLAZENÍ ELEKTROVŘETENA:
kapalinového typu pro udržování skříně elektrovřetena při optimální teplotě.
 
PRVKY NUMERICKÉHO ŘÍZENÍ:
řada NUM různé typologie a různého modelu ve vztahu k požadavkům na obrábění a typologii stroje.

Video

Technická data

Počet řízených osks7 (X1, X2, Y, Z, B1, B2, C1)
Rozsah osy Zmm900
Rozsah rotace osy B (pěti osá hlava)°260
Rozsah rotace osy C (pěti osá hlava)°540
Rozsah rotace osy B (pilový kotouč)°360
Rozsah rotace osy C (pilový kotouč)°540
Standardní rozměry opracovávaného panelumm13000 x 3500 x 400
Průměr pilového kotoučemm800 – 900 – 1000
Rychlost osy Xm/min60
Rychlost osy Ym/min60
Rychlost osy Zm/min32
NapájeníV400
Spotřeba tlakového vzduchul/min100
Stlačený vzduchbar6

Fotogalerie