Obráběcí centrum s 5 interpolovanými řízenými osami s pevným nosným portálem, určené pro obrábění trámových konstrukcí  s automatickým podáváním do pracovní zóny pomocí pracovních kleštin.

Další informace

ZÁKLADNÍ KONSTRUKCE:
Tvořená pevným základem – portálem svařované konstrukce s vysokou tuhostí a stabilitou.

MOTORIZACE OS:
Pohyb os X-Y-Z-B-C probíhá pomocí motorů typu brushless, které jsou ovládány invertorem.

POJEZD V OSÁCH:
Pojezd os X, Y a Z probíhá pomocí pastorku na tvrzené ozubené tyči se šikmými broušenými zuby.

VEDENÍ OS:
Posuvná vodítka s válečkovými ložisky opatřenými charakterizovaná velmi nízkým součinitelem tření, vysokou životností  a velmi vysokou přesností. Vybaveno automatickým mazáním.

ELEKTROVŘETENA:
Konstrukce ESSETRE o zvýšeném výkonu, s uchycením nástrojů pomocí válcových kleštin s pneumatickým blokováním pro automatickou výměnu nástroje. Elektrovřetena jsou namazána na celou dobu životnosti.

ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ:
Odpovídá normám ES. Zařízení jsou nainstalována v hermeticky uzavřené skříni, opatřené systémem cirkulace vzduchu  s klimatizací. Všechny komponenty jsou prvotřídní kvality od nadnárodních firem – z důvodu snadné dostupnosti náhradních dílů.

VYSOKOFREKVENČNÍ ZAŘÍZENÍ:
Provedeno za použití invertoru s programováním otáček elektrovřetene v rozmezí od 1000 do 18000 ot/min pomocí CNC systému. Invertor, elektronický frekvenční měnič, byl navržen, zkonstruován a nainstalován ve spolupráci s firmou, která se specializuje na elektronické přístroje pro naše elektrovřetena, aby bylo možno zajistit optimální využití výkonu hlav v závislosti na průměru používaných nástrojů, obvodové rychlosti těchto prvků, stavu naostření, rychlosti pohybu os a výkonového systému v závislosti na požadovaných otáčkách.

ZAŘÍZENÍ PRO MAZÁNÍ VEDENÍ:
Centralizované zařízení pro automatické mazání vodících ploch (vedení) pomocí elektrického čerpadla ovládaného z CNC řídícího panelu. Když mazivo dosáhne minimální úrovně v nádrži, dojde k vygenerování alarmového hlášení, které se zobrazí na monitoru.

ZAŘÍZENÍ PRO MAZÁNÍ PNEUMATICKÝCH DÍLŮ:

Je provedeno – pomocí filtrační jednotky s rozprašovačem a slouží promazání  elektroventilů, pneumatické válců a veškerých dalších prvků pneumatického typu.

KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ:
Sloužící pro udržování optimální a konstantní teploty v elektrickém rozvaděči a jednotlivých komponentů v něm obsažených.

ZAŘÍZENÍ PRO CHLAZENÍ ELEKTROVŘETENE:
Kapalinového typu pro udržování elektrovřetene při optimální provozní teplotě.

NUMERICKÉ ŘÍZENÍ
Provedení série NUM.

Video

Technická data

Počet řízených osks8 (X, Y1, Y2, Y3, Y4, Z, B, C)
Rozsah osy Xmm2700
Rozsah osy Y1 na vstupumm5500
Rozsah osy Y2 na výstupumm5500
Rozsah osy Zmm1550
Rozsah rotace osy B°260
Rozsah rotace osy C°540
Maximální rozměry trámu (d-v-š)mmbez limitu x 800 x 400
Rychlost osy Xm/min70
Rychlost osy Ym/min100
Rychlost osy Zm/min32
NapájeníV400
Spotřeba tlakového vzduchul/min800
Stlačený vzduchbar6

Fotogalerie