Covid-19

Nouzový stav a mimořádná opatření

V souladu s

Nařízením ministerstva zdravotnictví

  • vyzýváme zákazníky informačními materiály k dodržování odstupu 2 metrů a k tomu, aby nejlépe platili platební kartou,
  • umístění dezinfekčních prostředků u často dotýkaných předmětů tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
  • zajišťujeme informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně,

a  usnesením vlády o zákazu maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb v provozovnách, s výjimkou pro

  • prodejen náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím,
  • provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a zásilky zakoupených distančním způsobem,

zůstává naše prodejna v provozu ve standardní otevírací dobu pro nákup náhradních dílů a vyzvednutí objednaného zboží.

Servis nadále probíhá standardním způsobem za dodržení předepsaných hygienických opatření.